Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.
Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz kargoya uygundur Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo!

Siparişiniz 20 Haziran'da kargoda!

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İLETİŞİM FORMU - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İnternet sitemizin ve mobil uygulamamızın ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme yapma hakkı saklıdır. Ayrıca belirtelim ki, TOYSALL internet sitesinde ve mobil uygulamasında yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (TOYSALL)

Adres : Küçükbakkalköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:16/1 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0(850) 346 3 346 Mail adresi : info@toysall.com

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Kimlik

Ad Soyad

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Olası yasal uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması, 
 • Yasal hakların kullanılması gereken durumların meydana gelmesi hallerinde Şirket tarafından gerekli hukuki işlemler ve yasal süreçlerin yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • KVKK m. 5/2-c" Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”
 • KVKK m. 5/2-e "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması."

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, vasıtasıyla elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. 

İletişim

Telefon Numarası

E-posta

Müşteri İşlem

Talep

Öneri

Şikayet

…..

İşlem Güvenliği

IP Adresi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Hareketleri


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerinizi bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla iş ortaklarıyla; gerekmesi halinde hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, hukuk ofisleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ayrıca talep edilmesi veya gerekmesi durumunda mahkemeler ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileriyle ; 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği kategorisinde bulunan kişisel verilerinzi 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması”, hukuki sebebine dayanarak, rızanız dahilinde verilerin barındırma amacıyla yurt dışına mukim hizmet sağlayıcılarıyla ve içerik yönetimi amacıyla yine yurt dışına mukim gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileriyle 6698 sayılı Kanunun 9. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • İşlenip işlenmediğine, 
 • İşlenme amacına,
 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

Bilgi edinme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Amacına uygun işlenmesini, 
 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

İtiraz etme.


Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.toysall.com

 • info@toysall.com adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, 
  • Küçükbakkalköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:16/1 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

  Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

  Sepet

  Satın alınabilecek başka ürün yok

  Sepetiniz boş