Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.
Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz kargoya uygundur Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo!

Hafta içi 14.00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!

Ücretsiz Müşteri Hizmetleri desteği için bizleri arayabilirsiniz: 0850 346 33 46

Pazarlama Aydınlatma Metni

ELEKTRONİK PAZARLAMA

İŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, sizleri ticari elektronik ileti gönderimi dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (TOYSALL)

Adres : Küçükbakkalköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:16/1 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0(850) 346 3 346 Mail adresi : info@toysall.com

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Kimlik

Ad Soyad

Pazarlama Yapılan Kişi

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması”, hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi vasıtasıyla sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. 

İletişim

Mail Adresi

Telefon Numarası


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ, Kimlik kategorisinde yer alan Ad Soyad ve İletişim Kategorisinde yer alan Telefon Numarası bilginizi Elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile ve/veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ, İletişim kategorisinde yer alan Mail Adresi bilginizi İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir

GRAVEL ANNE BEBEK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Kimlik ve iletişim kategorisinde bulunan kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması”, hukuki sebebine dayanarak, rızanız dahilinde verilerin barındırma ve (iletişim bilgileriniz) pazarlama faaliyeti amacıyla yurt dışına mukim hizmet sağlayıcılarıyla ve gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileriyle 6698 sayılı Kanunun 9. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. 


Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • İşlenip işlenmediğine, 
 • İşlenme amacına,
 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

Bilgi edinme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Amacına uygun işlenmesini, 
 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

İtiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.toysall.com

 • info@toysall.com adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, 
  • Küçükbakkalköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:16/1 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

   

  Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

  Sepet

  Satın alınabilecek başka ürün yok

  Sepetiniz boş